Wie worstelt er niet af en toe onnodig lang met vragen? Wanneer je een solitair beroep hebt, of nu in corona tijd, elkaar niet meer vanzelf tegenkomt, weet je relatief weinig over hoe anderen het aanpakken. Er is minder gelegenheid om je te spiegelen aan hoe anderen met eenzelfde vraagstuk omgaan. Dit kan een ‘sluipend energie lek’ zijn.

Een doeltreffende methode om dit op te lossen, die ook online uitstekend werkt, is intervisie. Een keer of zes per jaar, kan een groep professionals die eenmaal is ingewerkt op de methode, zonder externe kosten gestructureerd werken aan persoonlijke en professionele groei van de deelnemers.

Hoe zit dat?

Piekeren en uitstellen
Tel eens een week lang op hoeveel tijd je besteedt aan nadenken over een dilemma. Misschien loop je wel te piekeren, omdat je niet weet wat je ermee aan moet. Misschien stel je actie wel uit, omdat het je nog niet helder is wat je te doen staat. Misschien vraag je je later wel af, of wat je deed wel het juiste was. Ongemerkt gaat hier veel tijd in zitten, soms oplopend tot een hele werkdag of meer.

Gedeelde smart is halve smart
Je dilemma delen en bespreken met een of meer anderen, scheelt enorm in de lading die het heeft. De herkenning en erkenning dat je niet de enige bent die met iets dergelijks worstelt, lucht vaak al op. Vaak zijn er meerdere denkrichtingen mogelijk, die je in je eentje niet ziet. Er komt lucht in, en nieuwe energie, waardoor je gericht tot actie kunt overgaan.

Waarom zou je juist voor intervisie kiezen?
Intervisie is anders dan werkoverleg, of bij de koffieautomaat een balletje opgooien. Gestructureerd, efficiënt, begrensd in tijd en onderwerp, het gesprek wordt geleid volgens een beproefde structuur, al dan niet met een getrainde gespreksleider.

Delen van kennis, ervaringen én teambuilding
Wanneer je praktijksituaties bespreekt, maak je ongemerkt een enorme voorraad kennis en ervaring los. Teamleden leren elkaars specifieke kennis en ervaring beter kennen, waar je ook buiten de intervisie je voordeel mee doet. Samen nadenken over een passende aanpak, maakt de teamband hechter, én zorgt voor kwalitatief betere oplossingen. Tel daar de persoonlijke en professionele ontwikkeling nog bij op, en je hebt een middel om continue ontwikkeling gaande te houden.

Motiverende factor én persoonlijke en professionele groei
Doordat ieder teamlid dat meedoet aan intervisie professioneel groeit, ‘voedt’ intervisie alle deelnemers. Voeding op vakinhoudelijke kennis, processen én professionele groei van de deelnemers. Dat is motiverend voor alle deelnemers! Degene die een praktijksituatie inbrengt leert, de andere deelnemers spiegelen zich net zo goed aan elkaar en aan de anderen. De methode maakt dit proces zichtbaar en deelnemers spreken dit ook uit.

‘Hoog rendement’ gesprekken
Door te bespreken waar je tegenaan loopt, kun je je gemakkelijker aanpassen, oplossingen delen en een gelijkluidende aanpak kiezen. Het groepsgesprek wordt zo ingericht, dat het vraagstuk dat op tafel ligt te verbreden is naar andere praktijksituaties. Op die manier neemt iedere deelnemer altijd een inzicht, oplossing of actie mee uit de bijeenkomst.

Iedereen komt in gelijke mate aan het woord
Omdat iedereen in gelijke mate aan het woord komt, krijgen zowel introverte als extraverte deelnemers evenveel spreektijd. Junioren en senioren komen in gelijke mat aan het woord. Daardoor komt er een grotere diversiteit aan ideeën en oplossingen. Alle deelnemers leren van elkaar.

Analyse én eigenaarschap
Veel professionals zijn resultaatgerichte en oplossingsgerichte mensen. Oplossingen verzinnen is hun natuurlijke focus. De keerzijde daarvan is vaak, dat zij de analyse van het probleem daarmee soms overslaan. Werkoverleg verzandt regelmatig in een discussie waarom de ene oplossing beter is dan de andere. Door eerst gezamenlijk een goede analyse te doen, wordt de oplossing effectiever en is er minder discussie wiens oplossing de beste is. Bovendien blijft de inbrenger van het dilemma de eigenaar, en kiest hij of zij uit alle suggesties de oplossing die hem het beste past.

Wanneer ik deze effecten bij elkaar optel, concludeer ik dat intervisie een krachtig instrument is voor persoonlijke en professionele groei.

Wil je weten hoe dit voor jouw team of voor jouw organisatie zou kunnen werken?
Bel me gerust voor een vrijblijvend en verkennend gesprek op 06-41527835

Of lees verder over intervisie in het artikel Fijn dat je me onderbrak 

Een hele hartelijke groet, Jacqueline