Team Trajecten

Mijn klanten vragen mij om interventies waarmee leidinggevenden en senior medewerkers hun visie kunnen vormgeven in hun communicatie. Samenwerken in onderling vertrouwen, zodat zij het gezamenlijke doel kunnen bereiken. Ik ondersteun hen om op eigen kracht de communicatie en samenwerking te versterken of weer vlot te trekken. Vaak krijgt dat vorm in een training, begeleide werksessie, coaching of begeleide intervisie.

Vakmanschap vraagt meer dan alleen vakinhoudelijk goed onderlegd zijn. Als de communicatie onderling binnen het team, of de samenwerking met klanten en opdrachtgevers niet goed verloopt, levert dat vertraging, gedoe en misverstanden op. Verloren tijd en energie.

Je wilt dat je team samen de knelpunten oplost en samen groeit in professionaliteit. Toch lopen mensen soms met een boog om de hete brij heen. Niet eens uit onwil, maar vanuit ‘niet weten hoe dan wél’. Het succes in de samenwerking vindt veelal plaats in goede gesprekken, waarin datgene dat moet worden besproken, ook daadwerkelijk wordt aangepakt.

Niet alleen op de inhoud, ook met behoud (of zelfs versteviging) van de werkrelatie. Dat komt niet vanzelf en vraagt vaak wat moed van mensen. Of een nieuw inzicht, een nieuwe vaardigheid, of een andere aanpak, die wel succesvol is.

De kern: hoe kom ik van ‘gedoe’ naar effectieve en ontspannen samenwerking en hoe verwoord ik datgene dat ik écht te melden heb? Dat leidt tot de gedragsverandering die nodig is om de uitdagingen als team aan te gaan, en met elkaar verder te komen.

Een ervaren trainer die zorgt voor diepgang

Ik werk graag samen met Jacqueline van ’t Spijker. Zij is een zeer ervaren trainer die zorgt voor diepgang in een training. Hiermee maakt zij echt het verschil! Zij is inhoudelijk sterk, scherp en daagt je uit …  Ook het ontwikkelen van maatwerktrajecten samen met Jacqueline is fijn, zij is positief kritisch, snel en professioneel. Jacqueline geeft je inzicht, maakt je sterker en zorgt ervoor dat je groeit. Een absolute aanrader!

Nicolette Basch

Senior adviseur Talent en Learning, Randstad Groep Nederland

Recente vragen van opdrachtgevers

 • RIBW Overijssel vroeg mij samen met collega Loes Everts een Leergang Coachen en Beïnvloeden te ontwikkelen voor alle 60 vakinhoudelijk teamondersteuners. Enerzijds als coach in 1 op 1 situaties met collega’s, anderzijds als gespreksleider in het beïnvloeden en sturen van groepsprocessen. Thema’s: coachings- en begeleidingsvaardigheden, omgaan met groepsdynamiek en verschillende meningen en visies, bijdragen aan gedragen besluitvorming, beïnvloeden van teamcultuur, o.m. een open werk- en leersfeer, versterken van verantwoordelijkheidsgevoel, omgaan met veranderingen en weerstand.

 • Onze organisatie is in verandering. Het Verzuimbeleid is opnieuw vormgegeven en er is een cultuurverandering in gang gezet. Dit willen we aanvullen met een gesprekstraining, die het MT helpt met een gelijkluidende boodschap te komen. Ook willen wij handvatten om lastige situaties met medewerkers constructief te benaderen.
 • Ons MT is relatief nieuw in de samenwerking met elkaar. Het is van belang dat zij hun aanpak op een lijn brengen en op elkaar afstemmen. Liefst op een manier die nieuw of anders is, en waarbij het team ook met elkaar kan groeien. Onderwerpen: Functioneren en beoordelen, competenties ontwikkelen, opbouwende feedback geven, slecht nieuws brengen, conflict hanteren, motiveren en enthousiasmeren op een coachende manier.
 • Onze adviseurs zijn inhoudelijk heel goed. Ze hebben echter moeite om zich in hun adviserende rol stevig op te stellen, vooral bij partijen die zelf ook een stevige eigen mening hebben. Help hen hun vakmanschap ook in die adviserende rol stevig neer te zetten.

 • Bied onze leidinggevenden handvatten om de verzuimgesprekken effectief aan te pakken. Het verzuimpercentage is hoog, de medewerkers zijn bevlogen en hoogopgeleid. Er is sprake van zowel langdurig verzuim als van frequent kort verzuim.

Samen de visie vertalen in een concrete aanpak

Als MT zijn we ons aan het ontwikkelen op het gebied van verzuimmanagement. Met een nieuwe visie op verzuim en inzetbaarheid in de hand hebben we Jacqueline gevraagd om ons te trainen in de lastige gesprekken die daar soms bij horen. De serie van drie trainingen paste precies bij onze behoefte op dat moment: samen de visie vertalen in een concrete aanpak van casussen uit de praktijk, aangevuld met gespreksstrategie en praktische ervaringsoefeningen. Als MT samen reflecteren op wat werkt en wat nog effectiever kan. Daarnaast kon Jacqueline vanuit haar ervaring (HR, psychologie, haptonomie, trainer) ook genoeg theorie en voorbeelden inbrengen. Mijn beeld is dat we nu beter voorbereid de gesprekken in gaan, meer schouder-aan-schouder staan en daardoor een sterker signaal af kunnen geven aan medewerkers.

Elise Althoff,

Business and financial controller, LKCA

Mijn werk met teams is gericht op het effectief en in contact communiceren,
zowel verbaal als non-verbaal.

Bij alle activiteiten staan patronen in de intermenselijke communicatie centraal. Datgene dat wordt uitgesproken is belangrijk, datgene dat niet wordt uitgesproken, ook.

De kern: hoe kom ik van ‘gedoe’ naar effectieve en ontspannen samenwerking en hoe verwoord ik datgene dat ik écht te melden heb. Altijd aan de hand van actuele situaties uit de praktijk van deelnemers, zodat de theorie direct in praktijk wordt gebracht, en er direct een verandering merkbaar is. Het succes dat deelnemers daarmee behalen, nodigt uit om het nieuwe gedrag voort te zetten.

Leertrajecten gaan altijd dieper dan gesprekstechnieken alleen en bieden:

 • Inzicht in wetmatigheden in verbale en non-verbale communicatie.
 • Inzicht in patronen die maken dat interactie stroef verloopt. Zowel verbaal als non-verbaal.
 • Inzicht in patronen die maken dat interactie vlot verloopt. Zowel verbaal als non-verbaal.
 • Handvatten om deze patronen om te buigen naar constructieve samenwerking
 • Persoonlijke feedback op zowel sterke punten als op leerpunten, op een manier die als helpend wordt ervaren.
 • Werkvormen die erop gericht zijn om succes te behalen met nieuw en ander gedrag, zodat het motiverend is om direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 • Praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in de werksituatie die de deelnemers inbrengen.

Kortom: hoe verwoord ik datgene dat ik écht te melden heb? Dat leidt tot de gedragsverandering die nodig is om de uitdagingen als team aan te gaan, en met elkaar verder te komen.

 

Loes Everts is mijn vaste samenwerkingspartner bij intervisie- en teamtrajecten. We delen een achtergrond in de Sociale wetenschappen en  de Haptonomie. We ontwikkelen samen programma’s en voeren die samen uit. Onze samenwerking is een verrijking, niet in de laatste plaats omdat we steeds bereid zijn om ook zelf ‘het moeilijke gesprek’ aan te gaan om elkaar echt goed te begrijpen! Meer over Loes Everts

Onze samenwerking begint altijd met een verkennend gesprek

Welke knelpunten ervaar jij en wat is de context waarin dit plaatsvindt? Een heldere probleemstelling is de start van een passende oplossing. Die oplossing is bij mij altijd maatwerk.  De dagelijkse praktijk van de deelnemers is het startpunt voor de verandering. Als je vermoedt dat ik een oplossing kan bieden bij uw vraagstuk, laten we dan persoonlijk kennismaken en verkennen wat ik kan betekenen. Ik kom graag (virtueel) bij je langs. Direct bellen is het snelst: 06-41527835.
 

Of stel hier je vraag en ik neem contact met je op

7 + 10 =