Inzicht en Inspiratie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals (peers) een beroep doen op hun collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Hiermee verkrijg je inzicht in je eigen manier van handelen en wat er nodig is voor persoonlijk en professionele groei. Ook geeft dit nieuwe inspiratie om samen met collega’s op een anderemanier naar je werk en praktijksituaties te kijken.

De structuur van de intervisie methodiek is krachtig en ‘dwingt’ deelnemers om los te komen van het praten over problemen. De focus gaat naar de persoon en hoe die zich verhoudt tot het probleem, om vervolgens handvatten te verwoorden om het probleem ook in de toekomst aan te pakken. De gespreksleider stuurt met de methodiek op reflectie bij iedere deelnemer en eigenaarschap bij de vraagsteller. Het effect van de intervisie is dat iedere deelnemer aan de groepsbijeenkomst professioneel groeit.

Intervisie is een krachtig middel om teams samen professioneel te laten groeien.

Startende intervisiegroepen zijn gebaat bij begeleide intervisie, al dan niet zich ontwikkelend naar een zelfstandige zelf geleide intervisiegroep. De meest voorkomende begeleiding die ik verzorg is het volgende:

Trainingsbijeenkomst

Duidelijkheid over doelstelling en spelregels is een voorwaarde voor succesvolle intervisiebijeenkomsten. Daarvoor verzorg ik ‘een training vanaf het 0-punt’. Een dergelijke bijeenkomst laat de deelnemers ervaren wat de meerwaarde is van intervisie boven een regulier werkoverleg.

Begeleide intervisie

Diverse teams vragen mij de intervisie bijeenkomsten te begeleiden, zodat zij zelf allen kunnen deelnemen en casuïstiek inbrengen.

Ik ben Gecertificeerd Gespreksleider voor de Advocatuur en geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
Voor intervisie in de advocatuur verwijs ik naar mijn website www.Intervisievoorjuristen.com

Intervisiebijeenkomsten voor gespreksleiders

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor startende gespreksleiders die met elkaar willen bespreken waar ij tegenaan lopen. Gesprekken kunnen gaan over:

  • omgaan met emoties
  • effectieve vragen stellen
  • interveniëren
  • samenvatten
  • omgaan met ‘lastig’ gedrag van deelnemers

Het resultaat hiervan is dat de vaardigheden van de gespreksleiders én de effectiviteit van de intervisiebijeenkomsten met de teams versterkt wordt. Dit heeft een verdiepend effect op de persoonlijke en professionele groei.

En nu?

Misschien wil je eerst meer horen en je oriënteren. Dat kan:

  • Heb je haast en wil je meteen antwoorden? Bel me dan nu op 06-41527835
  • Of een via een bericht contact op, dan maken we een bel- of Zoomafspraak om kennis te maken.

Voor intervisie maak ik offertes op maat. Neem gerust contact op. Je zit sowieso nog nergens aan vast: Het eerste contact is altijd een oriëntatie. Jij beslist. En als ik denk dat dit niet passend is voor jouw probleem, dan vertel ik je dat en denk ik met je mee voor een goed alternatief. Tot snel!