Motiveren en waarderen, ook online

Motiveren en waarderen, ook online

Wanneer leidinggevenden en medewerkers vooral vanuit huis werken, vervallen de natuurlijke momenten waarin je elkaar spontaan ontmoet, je elkaar aan het werk ziet, en je erover in gesprek gaat. Dus hoe weten medewerkers nu wat er goed gaat en wat er minder goed gaat?...
Fijn dat je me onderbrak

Fijn dat je me onderbrak

“Fijn dat je me onderbrak, eerder. Dat is voor mij het meest inzicht gevende moment geweest van deze ochtend.” We bespreken een (digitale) intervisiebijeenkomst na. In de groep is een dilemma besproken, waarin alle deelnemers aan de intervisie zich herkenden. Degene...