De mens is sociaal dier. Als het contact met anderen goed is voel je je prettig en gewaardeerd, zit je meestal lekker in je vel en heb je energie. Wanneer contact met anderen niet lekker loopt merk je dat, bewust of onbewust. Misschien voel je je buitengesloten of alleen.  Als je het gevoel hebt er niet bij te horen kun je je onmachtig voelen, verdrietig, boos, niet gezien, niet gehoord, eenzaam of somber. Niet vitaal in ieder geval.

Iedereen kan communiceren, de één vindt het plezieriger dan de ander, maar iedereen leert het in enige mate in zijn leven. Communiceren op je werk kun je ook, iedereen doet het. Vaak gaat dat goed, maar soms kun je net met die ene collega botsen, of merk je misschien dat je iemand ontloopt omdat dat contact wrevel of frustratie oplevert.

Een wetmatigheid in communicatie tussen mensen is ‘gedrag beïnvloedt gedrag’.
Wat jij doet in je communicatie heeft effect op de ander en de reactie van de ander beïnvloedt jouw reactie. Actie – Reactie – Actie – Reactie. Dat kun je weergeven in een plaatje:

De lemniscaat is het symbool voor oneindigheid. Als er wederkerigheid is in jullie communicatie kan die ongehinderd doorgaan en kun je samen veel bereiken. Het contact tussen jou en de ander vindt plaats op het kruispunt. Jij brengt een boodschap, de ander reageert. Jij stelt een vraag, de ander antwoordt. Zo gaat de communicatie heen en weer tussen jullie.

Zodra het contact verbreekt, of een van de twee het contact enigszins verbreekt, heeft dat onmiddellijk invloed op hoe vlot het gesprek verloopt. Of hoe stroef. Vaak voelt het dan alsof je op een vals plat fietst, dat ongemerkt omhoog loopt: Je merkt na een tijdje dat er iets verandert, dat het lastiger wordt, maar kunt er niet direct de vinger op leggen wat het is. In een tekening ziet dat er zo uit:

Goed contact                                      Verbroken contact

Als je merkt dat het contact minder goed wordt, of er weinig contact is, leg dan (opnieuw) de verbinding met de ander, bijvoorbeeld door een vraag te stellen. Of samen te vatten wat je hebt beluisterd, en daarop door te vragen.

Het startpunt in jouw communicatie ligt bij jou. Onthoud: Als je wilt dat een gesprek met iemand op een andere manier verloopt, dan ligt het startpunt van de verandering bij jou. Je kunt de ander niet veranderen. Je kunt wel zelf iets anders inbrengen dan je tot dan toe hebt gedaan. Als jij iets anders doet, dan zal de ander daarop reageren: gedrag beïnvloedt immers gedrag.

Observeer jouw eigen interactie met anderen maar eens met de lemniscaat in je achterhoofd, en beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

  1. Kun je de cirkels van de lemniscaat herkennen in jouw gesprekken?
  2. Wat neem je waar in jouw interactie met anderen?
  3. Waaraan merk je of je goed contact hebt met de ander?

Ik zou het leuk vinden om te lezen hoe dat voor jou werkt. Laat een bericht hieronder achter als je dat wilt delen. Dankjewel!