Over het geven en ontvangen van feedback en over het gesprek dat volgt!

Ik ben in de loop der jaren nog niet zoveel mensen tegengekomen die zin hadden in een training, waar feedback geven en ontvangen op het programma stond. Daarom pakken wij het anders aan dan de meeste mensen gewend zijn. Loes en ik bedden onze programma’s altijd in, in de context van de organisatie en het team waarmee we werken. Recent werkten we met een team, waar voorafgaand aan onze bijeenkomst binnen het team (zonder ons) al een aantal gesprekken waren gevoerd.

  • Een gesprek naar aanleiding van een inventarisatie, hoe mensen de interacties in het team beleven.
  • Een gesprek naar aanleiding van een door ons aangeleverde video en vragen, over hoe je elkaar beïnvloedt in gesprekken.
  • Een voorbereidingsopdracht die enerzijds aanzet tot reflectie én een concrete situatie vraagt waarin voor de deelnemers iets te leren is.

Tijdens de bijeenkomst benadrukken wij dat de waarde vooral in het gesprek dat volgt op het uitspreken van wat je waarneemt, en wat dat met jou doet. Zodat beider standpunten en ervaringen op tafel komen te liggen, tussen beide in.

We benadrukken de werkcontext: teamleden werken samen om een doel te halen op het werk. Ieder brengt ter tafel wat voor hem of haar van waarde is, dáár gaat het gesprek over. Zo leer je elkaar kennen, herkennen en erkennen wat er is. Daarover in gesprek gaan met elkaar, zonder dat de uitkomst vooraf helder is.

We besteden aandacht aan de emotionele kant van zo’n gesprek, de spanning die het oproept. Het is helpend om goed voorbereid aan het gesprek te beginnen. Én we oefenen: Als je goed onder woorden kunt brengen waar het je om gaat, in het licht van het doel dat je wilt bereiken, kun je helder maken wat voor jou van waarde is, en waarom je het onderwerp aankaart.

Bij de nabespreking met de opdrachtgever zes weken na afloop, bleek dat sommige mensen er vooraf ertegenop hadden gezien. Achteraf echter, gebruikten zij woorden als ‘waardevol’, ‘fijn om herinnerd te worden aan doel dat we samen delen, het beter kunnen scheiden van werk en persoon’. ‘Fijn, een stappenplan dat ik in mijn voorbereiding kan gebruiken, zodat ik goed woorden kan geven aan wat ik wil zeggen’.

Een van de effecten van de training was geweest, dat medewerkers zich tijdens teamvergaderingen veel helderder uitten over hun standpunt ten aanzien van zaken in het team. Er is mee ropenheid en durf om zich uit te spreken.

Daarnaast bespraken we wat de leidinggevenden kunnen waarnemen, benadrukken, belichten in het team, om zo het gedrag waar ze meer van willen zien kunnen stimuleren.

Wij werken altijd op meerdere lagen:

  • door openheid en vertrouwen te vergroten wordt de omgeving een stimulerende context
  • het werken aan bewustwording van patronen en gedrag geeft stof tot nadenken.
  • Het oefenen van vaardigheden om in contact het gesprek aan te gaan over een actueel onderwerp in het team, zonder dat de uitkomst vast staat, geeft het praktisch handen en voeten.

 

Zijn alle wensen voor openheid en kwaliteit van gesprekken in dit team nu vervuld? Nog niet. Er zijn echter wel belangrijke stappen gezet op het pad van dit team. Ze kunnen weer op eigen benen verder.