We hebben een prachtige mijlpaal bereikt: er hebben meer dan 100 mensen deelgenomen aan onze leergang coachen en beïnvloeden! Een mijlpaal om trots op te zijn.

Wat hebben Loes Everts en ik genoten van het proces dat in 2020 begon, met een vraag van een van onze klanten: Kunnen jullie een leergang maken waarbij medewerkers hun vaardigheden vergroten, zodat ze hun rol als inhoudelijk deskundige effectief uit te kunnen voeren, zowel in het proces met individuele collega’s, als in het proces met het hele team?

Dat was een spannende opdracht. In het eerste jaar van onze samenwerking een heel nieuwe leergang ontwikkelen. We hebben in dat jaar veelvuldig met elkaar gespard, geschreven, gebotst, getraind, gecoacht en onze visies ‘aan elkaar getoetst’. Het was een uitdaging en meteen een test voor onze samenwerking.  En op beide onderdelen zijn we geslaagd!

We mochten inmiddels met meer dan honderd mensen samenwerken, hen uitdagen om hun praktijkcasussen met ons te delen. Om vervolgens met een andere visie, door middel van oefeningen, onze tips en onze opdrachten te experimenteren.

Steeds zijn we gedurende zes maanden met deelnemers opgelopen, om zo te zien hoe ze zich in zes maanden tijd ontwikkelden, en vaak ontdekten dat ze meer konden dan ze voor mogelijk hadden gehouden.

Via coachen en beïnvloeden richting geven aan resultaten zonder moeten en dwang, het kan!

In onze volgende blogs zullen we ervaringen van onze deelnemers met jullie delen en meer vertellen over de inhoud van de leergang.  Vandaag vieren we onze mijlpaal!

 

Hier vind je meer informatie over onze Leergang Coachen en Beinvloeden

Wil je ergens over sparren? Bellen is het snelst: 06-41527835
Als het kan maak ik direct tijd voor je.
Als ik een training geef krijg je mijn voicemail, en dan bel ik je uiterlijk de volgende werkdag terug. Of maak hier een afspraak.