Deze opmerking kreeg ik van een collega, van wie ik dacht dat die mijn achtergrond redelijk goed kende.

Ik vertelde enthousiast over de Leergang Coachen en Beïnvloeden die ik samen met collega Loes Everts heb opgezet en gefaciliteerd voor een groep van zestig professionals in de zorg. Zij doorliepen in acht maanden een serie van 11 bijeenkomsten. De eerste reeks van vijf bijeenkomsten gingen over coachen en beïnvloeden in 1 op 1 relaties. De zes volgende bijeenkomsten boden inzichten en instrumenten om op groepsniveau te werken. Met als extra uitdaging dat vlak voordat het traject van start ging, de pandemie uitbrak en we moesten schakelen van een fysieke leergang naar online, inclusief videolessen, artikelen en online trainingsbijeenkomsten met (groeps)oefeningen.

Mijn didactische scholing begon op het moment dat ik Arbeids- en Organisatiepsychologie studeerde. Ik wilde graag trainer worden en volgde om die reden ook het curriculum Volwassenonderwijs bij de vakgroep Onderwijskunde. Mijn afstudeeronderzoek was onderdeel van een veel grotere studie met als focus:

  • Welke opzet van een training projectmanagement (drie varianten) geeft de beste toepassing van het geleerde op de werkplek?
  • Welke variant beklijft het beste in het werkproces, zowel direct na als 6 en 12 maanden na afloop van de training?

Fijn om wetenschappelijk onderbouwd te krijgen, wat goed werkt.

Eenmaal aan het werk volgde ik verschillende trainingen voor Opleiden in Arbeidsorganisaties, zowel in Australië (waar ik vijf jaar woonde en werkte) als hier. Terug in Nederland volgde ik gedurende tien jaar diverse opleidingen aan de Academie voor Haptonomie en de School voor Coaching. Tijdens mijn werk als HR adviseur, Recruiter, Coach, Trainer, Loopbaanadviseur volgde ik voortdurend bijscholingen. Ik vond het leuk, steeds weer opnieuw kijken naar de werkelijkheid, waarvan je denkt dat je die snapt, maar waar steeds weer nieuwe perspectieven mogelijk zijn.

Ook voerde ik heel veel gesprekken. De meeste verliepen soepel, sommigen niet. Ik raakte gefascineerd hoe het kon dat met de beste bedoelingen, sommige gesprekken toch teleurstellend verliepen. Ik ontdekte al studerend en proberend waar je invloed kunt uitoefenen om gesprekken en samenwerking soepel te laten verlopen. Welke patronen daarin zitten. Ik ontdekte ook, dat wanneer ik die patronen aan anderen spiegelde, er doorbraken kwamen in vastgelopen patronen. Dat daarmee samenwerking verbeterde en werkplezier weer toenam.

Voor de leergang Coachen en Beïnvloeden verdiepte ik me verder in Situationeel Coachen, Verbindende Communicatie en Deep Democracy.

Met vorig jaar een ongevraagde ontwikkelingsduw door de corona pandemie: Hoe zorg je ervoor dat ook online de kennisoverdracht, vaardigheden en (groeps)oefeningen goed uit de verf komen, zodat de kennis en vaardigheden onderdeel worden van de dagelijkse praktijk? Weer volgde ik trainingen, over online trainen. Ik ervaarde zelf wat ik prettig vond en wat minder goed werkte voor mijzelf. Weer probeerde ik uit en ontdekte ik wat werkte en wat daarvoor nodig is. Over een leven lang leren gesproken… Pfff. Onder druk leer je soms snel dingen waar je eerder tegenaan hikte.

Met, eerlijk is eerlijk, ook verrassende positieve inzichten. Zoals de online intervisies die ik begeleid: Nooit gedacht dat dat zó effectief zou kunnen zijn. Live vind ik nog steeds fijner, ik houd nou eenmaal van mensen persoonlijk ontmoeten. Maar effectief en efficiënt is het wel, zowel op de inhoud en ontwikkeling, als op de bespaarde reistijd.

In september jl. begon ik aan een opleiding Systeemdenken, zodat ik me ook als teamcoach verder kan ontwikkelen: Wat gebeurt er in de relaties tussen mensen in een team, welke patronen zijn daar te ontdekken en welke interventies helpen het team verder? Als vaste teamcoach partner werk ik weer met Loes Everts samen. Grotere teams zijn gebaat bij een teamcoachingsduo. Twee zien meer dan een. Bovendien vullen we elkaar aan als het gaat om kennis en ervaring. Daar heeft het team baat bij én het houdt ons allebei scherp.

Bovenal leerde ik de afgelopen dertig jaar veel over mijzelf als trainer en coach. Ik maakte vele vlieguren, ontdekte al doende wat werkt en wat niet. De vele deelnemers en opdrachtgevers dank ik voor hun vragen en hun feedback. De mooie gesprekken, hun ervaringen en de resultaten die zij boekten in hun ontwikkeling zijn een dagelijkse leerschool.

Inspirerend! Ik ben nog lang niet uitgeleerd.