“Dit is ons laatste gesprek. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb je niet meer nodig.”

Hiermee opende zij ons laatste gesprek.

Het voelt altijd heel dubbel, zo’n tekst, zulke heldere woorden dat we afscheid gaan nemen van de coachrelatie die we hebben opgebouwd. Enerzijds is het gezamenlijke doel bereikt: weer op eigen kracht verder te kunnen. Missie geslaagd. Anderzijds is ons contact en onze samenwerking heel goed, dus dan is er weinig wens tot afscheid nemen.

We nemen even de tijd om samen terug te blikken:

Ze kwam bij me op het moment dat ze zichzelf vrij ver voorbij was gelopen in haar werk.
Nadat ik haar verhaal had beluisterd en haar had geobserveerd had ik de indruk dat haar lijf ontregeld en op hol was. Ook had ik het gevoel heel goed met haar te kunnen werken. Maar nog niet nu, niet als haar lijf nog zo in de hoogste versnelling zat.

Ik ben ervan overtuigd dat het weinig zin heeft om met coaching aan de gang te gaan als het lijf nog zo in de overleefstand staat. Ik loop het risico de klachten in stand te houden, als het lijf niet eerst tot rust komt, en daar is zij niet bij gebaat. Daarom adviseerde ik haar om eerst het programma van de Cortisol manager te doorlopen, van Grip op werkstress, van Eugenie Oomes.

Daarna kwam ze bij me terug. Haar lijf rustig genoeg om aan het coach-werk te gaan. Gesterkt door haar kennis over stress, over haar eigen stressreactie én passende handvatten. Hoe zij gezondere gewoontes kan inzetten om niet alleen nu, maar ook in de toekomst gezond te blijven en haar grenzen te respecteren.

We blikken in ons laatste gesprek terug op de gewoontes waar zij afscheid van heeft genomen.  Welke stappen zij heeft gezet in haar re-integratie wat zij daarin tegenkwam. Welke zaken hetzelfde zijn gebleven en welke waren veranderd. Welke taken en verantwoordelijkheden in de nieuwe functie binnen haar organisatie passend zijn bij het hier en nu. Hoe ze moedig het gesprek hierover was aangegaan. Hoe ze passend afscheid nam van haar oud-leidinggevende en was verwelkomd door haar nieuwe team.

Terugblikken helpt om te zien hoever je bent gekomen. Het helpt bij afscheid nemen en voelen hoe passend het is dat we de coachrelatie nu stopzetten. Om met trots en blijdschap te concluderen dat ons contact en onze samenwerking goed waren, en zij vol goede zin op eigen benen verder gaat!