De wijsheid is al aanwezig in de groep

Als gespreksleider intervisie ondersteun ik om de wijsheid die in de groep zit, te richten op de vraag die op tafel ligt.

Gisteren was bijvoorbeeld een vraag: Hoe kan ik in deze situatie blijven zorgen dat ik mijn eigen gezondheid goed bewaak?

Collega’s stelden vragen aan degene die de casus inbracht, laat ik hem Hans noemen. Hans beschreef een vraagstuk uit de juridische praktijk. Gaandeweg het gesprek gingen de vragen die werden gesteld over de omstandigheden: Wat gebeurde er in de situatie? Wie vertelde wat, wie nam verantwoordelijkheid en wie niet?

Er waren signalen van herkenning: Dat heb ik ook ooit gehad in een zaak…

De herkenning van collega’s werd door Hans als prettig ervaren. Toch greep ik in als gespreksleider en vroeg de deelnemers:

  • Welke vragen die je stelt gaan over de juridisch-inhoudelijke zaak?
  • Welke vragen gaan over de vraag die Hans aan de groep stelt, namelijk: Hoe kan ik mijn gezondheid blijven bewaken?

Oh ja. De energie van de groep valt even terug naar een lager tempo.

Oh ja, dat was de vraag.

Na een moment van bedachtzaamheid, kwam er langzaam een serie productieve vragen, om meer zicht te krijgen op het gezondheidsvraagstuk van Hans.

Ook daar kwam herkenning op van collega’s.

Het werd een mooi gesprek, waarna Hans een tweetal acties benoemde om onderdeel van zijn werkproces te maken, zodat hij zowel in tijden van stress als in normale tijden, goed voor zijn eigen gezondheid kon blijven zorgen.

Ik kom ze in veel intervisiegroepen tegen: Bevlogen professionals die houden van hun vak, en vanuit die liefde voor het vak én hun hulpvaardigheid, geneigd zijn om voorbij te gaan aan de vraag die ter tafel ligt in intervisie.

Daar ligt dus mijn belangrijke rol als gespreksleider. Ik stuur zodanig, dat de vraag die ter tafel ligt ook daadwerkelijk beantwoord wordt. Daarmee werk ik aan mijn missie: Mensen begeleiden om het gesprek te voeren dat op dat moment nodig is, waarin gezegd wordt wat er te zeggen is. Ook op onderwerpen waar de groep normaliter niet zo gemakkelijk over praat. Want ook die wijsheid is al aanwezig in de groep, ook al ligt die niet op de voorgrond.

Met aandacht, met focus op de vraag en op een bruikbaar antwoord worden ook deze onderwerpen bespreekbaar.