In onze leergang Coachen en Beinvloeden besteden we zowel aan de start als tijdens de leergang en aan het einde aandacht aan de context van de deelnemers.

Om goed te kunnen functioneren zijn professionele vaardigheden nodig. Maar dat niet alleen. Je doet je werk niet in een vacuüm. Je voert je functie uit in een context en je bent onderdeel van een krachtenveld. Deze context, dit krachtenveld, is medebepalend voor hoe je je werk doet. We beïnvloeden elkaar wederzijds.

Voor je effectiviteit is het niet alleen belangrijk welke vaardigheden je hebt. Ook wat er tussen de mensen die samenwerken gebeurt en hoe de verschillende mensen over elkaars rol denken is bepalend.

Over samenwerken en het hele verhaal

Ieder mens zal als eerste naar een werksituatie kijken met de blik van zijn of haar eigen expertise. Bijvoorbeeld:

Een manager kijkt door de managers bril: waarschijnlijk onder meer de bedrijfsvoering en de financiën. Een vakinhoudelijk expert zal als eerste kijken naar de inhoudelijke kwaliteit van het werk. De planner zal kijken naar haalbare en efficiënte planningen.

Als je niet uitkijkt zit je binnen de kortste keren in een discussie, of worden er onderlinge verwijten gemaakt:

“De financiële kant is hier altijd doorslaggevend…”

“Jullie weten bij de planning niet hoe het er op de vloer aan toe gaat…”

“Kom op, schouders eronder, we moeten wel door…”

Verwijten komen vaak voort uit pijnlijke ervaringen in het verleden, of vanuit het gevoel niet gezien en gehoord te worden in jouw professionele bijdrage. Verwijten brengen een team zelden verder in het vraagstuk. Er komt eerder meer ruis op de lijn en de oplossing raakt verder weg.

Als we de ‘schuld’ vraag kunnen laten, en gaan kijken welke partijen er allemaal mee doen, welke belangen er spelen, komt er een ander verhaal. De mensen van financiën, de manager, de vakinhoudelijk expert, ze maken allemaal deel uit van het krachtenveld. Ze zijn met zijn allen deel van het systeem en delen de doelstelling  van de organisatie. Alle perspectieven samen maken het verhaal. Door elkaars perspectief te kennen en te erkennen kunnen we een ander gesprek voeren en samen naar een zo goed mogelijke oplossing zoeken voor het probleem wat zich aandient. Dan is de gezamenlijke vraag: Hoe zullen WE dit oplossen?

Hoe meer oog er is voor het perspectief van de ander, en hoe meer oog er is voor het feit dat alle perspectieven samen ‘het hele verhaal’ maken, hoe productiever het antwoord op de vraag: Hoe zullen WE dit oplossen?

Door de context mee te nemen en het als een ‘krachtenveld’ te zien kunnen we patronen in communicatie tussen mensen en partijen gaan zien. Het draait hierbij om interactie en communicatie. Je hebt elkaar allemaal nodig.

Over hoe we denken over en kijken naar elkaars rol

In de praktijk merken we dat managers soms andere verwachtingen en beelden hebben van de rol van de senior/coördinator/vakinhoudelijke expert in het team dan deze mensen zelf. Soms bewegen deze mee met de verwachtingen. Het gebeurt echter ook dat er onuitgesproken verschillen bestaan over de invulling van de rol wat leidt tot ‘gedoe’. In beide gevallen beïnvloedt het het functioneren en de samenwerking.

Natuurlijk zullen er altijd situaties zijn waarin de verschillende rollen overlappen, of de perspectieven schuren. Om hierover zinvol in gesprek te blijven is vertrouwen in elkaars intentie, bewustzijn op je eigen positie en inzicht in interactie nodig.

Dat is te leren.

Wil je weten wat onze aanpak is bij dit onderwerp is? Neem dan gerust contact op!