Tijdens mijn afstudeeronderzoek A&O psychologie onderbouwde ik hoe geleerde kennis en vaardigheden het best op de werkvloer terechtkomen en hun plek krijgen in het werkproces (en hoe niet). Een van de belangrijkste factoren hoe het geleerde onderdeel wordt van de manier van werken, is of de omgeving van de deelnemer open staat en stimulerend kan zijn voor de nieuwe kennis en vaardigheden. Succeservaringen met het nieuw geleerde stimuleren om dit op te nemen in de dagelijkse werkroutines.

Samen met RIBW Overijssel werkten we aan een goede borging van de Leergang Coachen en beïnvloeden in één op één relaties en in groepen.Ter afsluiting faciliteerden we bijeenkomsten met als thema: Borging in de praktijk wat waardevol is uit het traject.

Aan de hand van drie thema’s gingen deelnemers in gesprek om te komen tot een antwoord op de vraag: Wat heb je van wie nodig om dit een blijvende plek te geven in de organisatie en in het dagelijks werk? De deelnemers betrokken belangrijke mensen uit hun werkomgeving: teammanager, regiomanager, gedragswetenschapper en HRM.

Voor ons als leertraject begeleiders een kers op de taart die extra waarde toevoegde aan het traject! Omdat het geleerde een vaste plek krijgt in het hier en nu én in de toekomst van de organisatie.