Herstel van contact en welzijn
Sinds maart 2020 heeft thuiswerken impact op medewerkers over de hele wereld en in Nederland. Omdat het thuiswerken ook dit najaar nog voort duurt, zijn mensen zich meer bewust van de impact op hun welzijn, hun werk en hun gevoel bij een team te horen.

Er komt gaandeweg meer aandacht voor, dat bij iedereen die thuiswerkt de volgende problemen zichtbaarder worden, naarmate het thuiswerken langer duurt:

 • Angsten bv. voor gezondheid of baan
 • Stress over werk-privé balans
 • Motivatie problemen bv. alleen werken, bij alles zelfstartend moeten zijn
 • Eenzaamheid, gebrek aan sociale contacten
 • Gebrek aan energie, somberheid

Dit programma is bedoeld voor teams, die zich moe en futloos voelen door de lange periode van thuiswerken. Het programma steunt elk individueel teamlid afzonderlijk én helpt zinvolle en contactvolle interacties in het team terug te brengen. Het brengt een nieuwe start, een nieuw evenwicht en nieuwe inspiratie om samen te werken, ook op afstand. Tot slot draagt het bij aan een beter welzijn van de teamleden.

De opzet van het programma
Voor geestelijke gezondheid op de lange termijn en langdurige verbinding zijn er verschillende ingrediënten, die elk een geschikte plaats zullen krijgen in dit programma.

Aandachtsgebieden voor het welzijn van werknemers

Ean een Het programma bestaat uit een reeks groepssessies (2,5 uur) online, bijvoorbeeld wekelijks. Elke groepssessie begint met een check-in, verbindt de teamleden en concentreert vervolgens de gesprekken en activiteiten rond een van de thema’s. Interpersoonlijke uitwisseling van ervaringen is de basis. Teamleden verbinden zich met elkaar en zullen zich meer verbonden voelen met het team tijdens de sessies en tijdens haalbare activiteiten tussen de sessies door. De focus is praktisch. Kennis en activiteiten zijn van toepassing.

Elke sessie bevat de volgende activiteiten:

 • Verbinding als team, begeleid gesprek door de trainer, via een centrale vraag
 • Achtergrondkennis over het aandachtsgebied
 • Interpersoonlijke uitwisseling van ervaringen tussen teamleden, in kleine groepen
 • Persoonlijke inventarisatie van wat er goed gaat en wat kan worden verbeterd
 • Teamleden kiezen een persoonlijke actie of activiteit voor de komende week
 • Teamleden maken buddy teams waarmee ze de komende week nauw samenwerken

Onderwerpen
Sessie 1: Opnieuw verbinden: interpersoonlijk contact in de huidige situatie, teambuilding
Sessie 2: Focus: lichamelijke gezondheid
Sessie 3: Focus: geestelijke gezondheid
Sessie 4: Focus: Sociaal netwerk
Sessie 5: Focus: emotioneel evenwicht
Sessie 6: Hoe beïnvloedde dit programma het vermogen om de werktaken en verantwoordelijkheden beter uit te voeren? Wat is het effect geweest op de hechtheid van het team en het welzijn van elk individu? Hoe gaat het team dit in de toekomst vasthouden?

Intake
Om een goed beeld en gevoel te krijgen van de huidige teamsituatie, en om het programma aan te laten sluiten bij de behoeften van het team, is een interview met de teamleider en een interview met een of twee teamleden vereist. Het succes van dit programma hangt af van de juiste match tussen de behoeften van het team en het aanbod in het programma.

Leiderschap op afstand
Leiderschap op afstand vereist doorgaans een andere stijl van leidinggeven, met verschillende soorten gesprekken met teamleden. Hoewel teamleden over het algemeen verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn, speelt de teamleider een integrale rol in de specifieke ondersteuning die hij of zij kan bieden om het welzijn van zijn teamleden te vergemakkelijken.

We bieden parallel aan dit programma één of meerdere gesprekken met de teamleider, om te inventariseren wat er goed gaat op een aantal kernindicatoren voor goed leiderschap op afstand, zoals autonomie en vertrouwen, creativiteit en innovatieve manieren van werken. Ook kunnen de eigen successen (en indien aanwezig: worstelingen) van de teamleider bij het thuiswerken een onderwerp van gesprek zijn. Het resultaat is een duidelijk beeld van de leiderschapsstijl op afstand van de teamleider, de sterke punten, én wat kan worden toegevoegd om het team te ondersteunen.

Optioneel: individuele ondersteuning
Wat bij dit soort programma’s doorgaans moeilijk te voorspellen is, is of individuele teamleden behoefte hebben aan extra ondersteuning. Ze realiseren zich misschien gaandeweg dat ze op een bepaald gebied aanvullende ondersteuning nodig hebben. We zouden graag de optie voorstellen om individuele coaching aan dit programma toe te voegen, op een ‘indien nodig’ basis.

Zoom
De sessies vinden plaats via Zoom, aangezien dit systeem de beste faciliteiten biedt op het gebied van breakout rooms, de mogelijkheid om informatie in groepen te delen en ondersteunende teambuilding.

Investering en contact:
Een indicatie van de investering voor dit programma is Euro 4500,00 excl. BTW en excl. individuele gesprekken voor teams tot en met 8 personen. Bij grotere teams kan een tweede trainer betrokken worden. In een oriënterend gesprek onderzoeken we of deze opzet de meest geschikte is voor het betreffende team. Het programma is maatwerk en de investering dus ook. Neem contact op om je te oriënteren voor jouw team: 06-41527835 of via https://jvts.nl/contact