Fijn dat je me onderbrak

Fijn dat je me onderbrak

“Fijn dat je me onderbrak, eerder. Dat is voor mij het meest inzicht gevende moment geweest van deze ochtend.” We bespreken een (digitale) intervisiebijeenkomst na. In de groep is een dilemma besproken, waarin alle deelnemers aan de intervisie zich herkenden. Degene...
Zo weet je welke vragen je mag stellen

Zo weet je welke vragen je mag stellen

Een van mijn deelnemers is begeleider van een aantal nieuwe medewerkers op haar afdeling. Een nieuwe rol voor haar. Ze bereidt de voortgangsgesprekken voor die ze tweewekelijks met hen heeft. Daarin wordt onder andere besproken wat er goed ging en wat er minder goed...
Gebruik je eigen wijsheid: onderbuikgevoel

Gebruik je eigen wijsheid: onderbuikgevoel

Als professional ben je ook je eigen instrument. Je hebt je hoofd hard nodig om de juiste analyses te maken, de juiste methode toe te passen. Met je hoofd werkt kun je een heel eind komen. Maar je lijf vertelt je ook van alles. Je werkwijze wordt doorleefder, wanneer...
Stoor mij niet, ik wil geen contact

Stoor mij niet, ik wil geen contact

Sherry Turkle is een Amerikaans onderzoekster op het gebied van de interactie tussen mens en technologie. Zij beschrijft de invloed van technologie op de vaardigheid om te communiceren en elkaar te ‘verstaan’. Zij is een groot voorstander van technologie als...