Bijdragen aan visie en vertrouwen

Mijn klanten vragen mij om interventies waarmee leidinggevenden en senior medewerkers de bedrijfsvisie kunnen vormgeven in hun communicatie en samenwerken in onderling vertrouw, zodat zij het gezamenlijke doel kunnen bereiken. Ik ondersteun hen om op eigen kracht de communicatie en samenwerken weer vlot te trekken. Vaak krijgt dat vorm in een training, begeleide werksessie, coaching of begeleide intervisie.

Bij al mijn activiteiten staan patronen in de intermenselijke communicatie centraal, zowel verbaal als non-verbaal. Datgene dat wordt uitgesproken is belangrijk, datgene dat niet wordt uitgesproken, ook. De kern: hoe kom ik van ‘gedoe’ naar effectieve en ontspannen samenwerking en hoe verwoord ik datgene dat ik écht te melden heb? Dat leidt tot de gedragsverandering die nodig is om de uitdagingen als team aan te gaan, en met elkaar verder te komen.

Waar heb ik de meeste impact?

De grootste natuurlijke klik heb ik met organisaties of afdelingen in een zakelijke, kennisintensieve, wendbare omgeving, die in de overgangsfase zitten van pionieren naar professionaliseren. Ook werk ik graag met professionals in het onderwijs. Mijn deelnemers zijn meestal goed opgeleide professionals. Van directeuren tot (midden) managers en ambitieuze senior medewerkers. Professionals die behoefte hebben aan een trainer of coach die de uitdagingen in hun functie snel en accuraat doorziet, zodat zij op korte termijn merkbaar resultaat ervaren in hun eigen ontwikkeling.

{

Wat me enorm aanspreekt in de manier van werken van Jacqueline, Is de snelheid waarmee ze schakelt tussen theorie en praktijk.  Ze zorgt altijd voor een succeservaring, zodat je daarna het vertrouwen hebt om wat je geleerd hebt ‘in het echt’ te gaan uitproberen. Mijn ervaring is dat de trainingen van Jacqueline hierdoor écht effect hebben. Dat komt ook omdat ze altijd meedenkt met haar opdrachtgever, hoe je het effect zo groot mogelijk kunt maken.

Leonie van Eeten, Managing Director Operations, TinQwise

Recente vragen van opdrachtgevers

  • Onze organisatie is in verandering. Het Verzuimbeleid is opnieuw vormgegeven en er is een cultuurverandering in gang gezet. Dit willen we aanvullen met een gesprekstraining, die het MT helpt met een gelijkluidende boodschap te komen. Ook willen wij handvatten om lastige situaties met medewerkers constructief te benaderen.
  • Ons MT is relatief nieuw in de samenwerking met elkaar. Het is van belang dat zij hun aanpak op een lijn brengen en op elkaar afstemmen. Liefst op een manier die nieuw of anders is, en waarbij het team ook met elkaar kan groeien. Onderwerpen: Functioneren en beoordelen, competenties ontwikkelen, opbouwende feedback geven, slecht nieuws brengen, conflict hanteren, motiveren en enthousiasmeren op een coachende manier.
  • Onze adviseurs zijn inhoudelijk heel goed. Ze hebben echter moeite om zich in hun adviserende rol stevig op te stellen, vooral bij partijen die zelf ook een stevige eigen mening hebben. Help hen hun vakmanschap ook in die adviserende rol stevig neer te zetten.

  • Bied onze leidinggevenden handvatten om de verzuimgesprekken effectief aan te pakken. Het verzuimpercentage is hoog, de medewerkers zijn bevlogen en hoogopgeleid. Er is sprake van zowel langdurig verzuim als van frequent kort verzuim.

  • Eén van onze senior medewerkers is voorzitter geworden van een interne adviescommissie en moet nog groeien in haar rol. Train, coach, begeleid haar, zodat zij in korte tijd stevig haar nieuwe leidende rol kan nemen, en een volwaardig sparring partner wordt van de directie.

U kunt van mij praktische handvatten verwachten die direct toepasbaar zijn

in de werksituatie die de deelnemers inbrengen.

De leertrajecten gaan altijd dieper dan gesprekstechnieken en bieden:

=

Inzicht in wetmatigheden in intermenselijke communicatie.

=

Inzicht in patronen die helpend zijn in communicatie en samenwerking.

=

Inzicht in patronen die maken dat interactie stroef verloopt. Zowel verbaal als non-verbaal.

=

Handvatten om deze patronen om te buigen naar constructieve samenwerking

=

Persoonlijke feedback op zowel sterke punten als op leerpunten, op een manier die als helpend wordt ervaren.

=

Werkvormen die erop gericht zin om succes te behalen met nieuw en ander gedrag, zodat de training aanzet is tot duurzame gedragsverandering.

=

Praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in de werksituatie die de deelnemers inbrengen.

Permanent fysiek én online aanbod
Sinds maart 2020 is alle training, coaching en intervisie zowel fysiek als in online vorm beschikbaar: fysiek waar het kan en online wanneer de situatie daarom vraagt. Laten we afstemmen wat er mogelijk is om jou verder te helpen. 

Training

Voor professionals die van vakvolwassenheid naar een senior rol groeien,  Voor MT’s die en gelijkluidende boodschap willen brengen na een heisessie en voorbereid willen zijn op ‘lastige’ gesprekken. Ik bied daarnaast vaardigheidstrainingen op het gebied van o.a. recruitment, verzuim, leidinggeven, functioneren en beoordelen, feedback- en aanspreekcultuur bevorderen, slecht nieuws, assertiviteit. De trainingen gaan altijd dieper dan gesprekstechnieken en altijd aan de hand van actuele casuïstiek. Doel van deze maatwerk trainingen is altijd om succes te ervaren met nieuw en ander gedrag. Dat motiveert om direct toe te passen in de praktijk, zodat je direct resultaat merkt en daadwerkelijke, blijvende gedragsverandering ziet.

Intervisie

Voor directeuren die willen sparren met gelijken, advocaten die scherp en in ontwikkeling willen blijven, MT’s die even los van de dagelijkse praktijk willen sparren over hun leiderschapsontwikkeling, senior medewerkers die met elkaar hun professionele ontwikkeling willen versnellen. Veel resultaatgerichte professionals zijn zó oplossingsgericht in hun denken en doen, dat gestructureerd sparren over hun eigen ontwikkeling erbij in schiet. Intervisie kan een oplossing zijn waarbij samen sparren over actuele dilemma’s, leidt tot persoonlijke en professionele groei. Ik train teams om zelf intervisie te doen, en ben waar gewenst ook gespreksleider intervisie. Lees verder over intervisie op de pagina Inzicht en Inspiratie

Voor de advocatuur ben ik geregistreeerd gespreksleider intervisie bij de NOvA, zie ook www.intervisievoorjuristen.com

Coaching

Voor professionals die ambitieus zijn om persoonlijke en professionele groei te bereiken, aan de hand van een concrete vraag. Die vraag kan een zingevings- of leiderschapsvraag zijn, een loopbaanvraag, gaan over heldere en effectieve communicatie, assertiviteit, stevig op je standpunt staan, samenwerking, etc. Daarbij gaat mijn voorkeur uit naar complexe vraagstukken, die geven mij (en de coachee) de meeste voldoening om op te lossen.  Heeft u medewerkers met een individuele vraag, die u wilt ondersteunen door middel van individuele training of coaching, lees dan ook over mijn individuele aanbod. Ook dat is altijd maatwerk.

Onze samenwerking begint altijd met een verkennend gesprek

Welke knelpunten ervaar jij en wat is de context waarin dit plaatsvindt? Een heldere probleemstelling is de start van een passende oplossing. Die oplossing is bij mij altijd maatwerk.  De dagelijkse praktijk van de deelnemers is het startpunt voor de verandering. Als je vermoedt dat ik een oplossing kan bieden bij uw vraagstuk, laten we dan persoonlijk kennismaken en verkennen wat ik kan betekenen. Ik kom graag (momenteel virtueel) bij je langs. Direct bellen is het snelst: 06-41527835. 
 

Of stel hier je vraag en ik neem contact met je op

4 + 9 =

{

Ik werk graag samen met Jacqueline van’t Spijker. Zij is een zeer ervaren trainer die zorgt voor diepgang in een training. Hiermee maakt zij echt het verschil! Zij is inhoudelijk sterk, scherp en daagt je uit …  Ook het ontwikkelen van maatwerktrajecten samen met Jacqueline is fijn, zij is positief kritisch, snel en professioneel. Jacqueline geeft je inzicht, maakt je sterker en zorgt ervoor dat je groeit. Een absolute aanrader!

Nicolette Basch, Senior Adviseur Learning, Randstad Groep Nederland

Wat zeggen opdrachtgevers over mij?

=

Jacqueline heeft de ervaring en de diepgang op een groot aantal communicatieve thema’s

=

Jacqueline heeft de senioriteit, ik zie haar bij ons voor de groep staan

=

Jacqueline kan op een prettige en professionele manier confronteren en aanspreken

=

Jacqueline creëert een veilige omgeving, die nodig is om je te ontwikkelen

=

Jacqueline heeft écht iets te delen. Ze kent de successen én de struggles

=

Jacqueline weet moeilijke dingen op een makkelijke manier uit te leggen. Een paar korte stukken toepasselijke theorie. Dan direct toepassen, zodat het direct beklijft en toepasbaar.

=

We zien direct resultaat